رفع مشکلات جاده فیروز آباد - عسلویه

رادیو پیگیر

مسعودی ، جانشین معاونت راهداری فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۲ آبان ۱۴۰۰