۱۳ آبان یعنی روز جوان مؤمن

فضای مجازی

۱۳ آبان یعنی روز جوان مؤمن، جوان انقلابی، جوان شجاع، جوان دلاور، جوان مبتکر

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۲ آبان ۱۴۰۰