علل تصادفات شهری در شیراز

رادیو پیگیر

سرهنگ کریمی ، رئیس پلیس راهوار شیراز

 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۵ آبان ۱۴۰۰