بدون تاریخ بدون امضا

فضای مجازی

بررسی گوشت های گوسفندی ناسالم و آلوده با قیمت های غیر منطقی در حاشیه شهر شیراز 
 بیننده گزارشی از پشت پرده گوشت های آلوده در حاشیه شهر شیراز باشید.
ضرب المثل هیچ ارزانی بی علت نیست، حکایت این روز‌های قصابی‌های حاشیه کلان شهر شیراز است که گوشت‌های گوسفندی را بدون نظارت و با یک سوم قسمت بازار عرضه می‌کنند.

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۵ آبان ۱۴۰۰