مشکلات فنی و مهندسی پل زیباشهر

بازتاب

بررسی مشکلات فنی و مهندسی پل زیباشهر و راه حل های حل مشکل در گفتگو با مهندس کدخدازاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۴ آذر ۱۴۰۰