آیین رونمایی از سردیس شهید استوار محمود آبادی

ویژه

آیین رونمایی از سردیس سرلشکر پاسدار شهید حاج رسول استوار محمود آبادی

پیشنهاد ما به شما
۱۲ آذر ۱۴۰۰