زودی برگردی به شیراز

خوشا شیراز

ترانه زیبای شیرازی با صدای داوود زارع مهذبیه در برنامه خوشا شیراز

 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ آذر ۱۴۰۰