خدایا شکر

شمعدونی

ترانه "خدایا شکر" با صدای غلامرضا صنعتگر در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۱۲ تیر ۱۳۹۶