ترانه سنتی شیرازی

دلگشا

اجرای ترانه شیرازی در برنامه یلدای دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱ دی ۱۴۰۰