اعتبارات خط راه آهن شیراز - بوشهر

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر
اعتبارات خط راه آهن شیراز - بوشهر
رضایی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱ دی ۱۴۰۰