منطقه بندی شهرها، راهکار کنترل قیمت مسکن

بازتاب

گفت و گو با آقای علی فاتحی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۳ دی ۱۴۰۰