فارس بیست

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با جناب آقای دکتر افکاری ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس و جناب آقای دکتر عزیزی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۳ دی ۱۴۰۰