خلاصه خوشا شیراز 9 تیر

خوشا شیراز

خلاصه برنامه خوشا شیراز با حضور عوامل سریال "زیر پای مادر "

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۷ تیر ۱۳۹۶