ایمنی دربرابر زلزله

کارشناسی

گفتگوی تلفنی با دکتر مرادیان ، رییس مرکز اورژانس فارس در برنامه کاشانه مهر به مناسبت روز ملی ایمنی دربرابر زلزله

کارشناسی
۷ دی ۱۴۰۰