نماز در کرملین

فضای مجازی

روایت نماز سردار سلیمانی در کاخ کریملین

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۰ دی ۱۴۰۰