او کیست ؟

فضای مجازی

روزی ۵ ساعت می‌خوابیده، دارای تحصیلات عالی بوده و جز ده شخصیت اثر گذار جهان بوده

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۰ دی ۱۴۰۰