تلفات توزیع مواد غذایی

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر

تخلفات ماشین های توزیع موادغذایی

سرهنگ کریمی - رییس پلیس راهور شیراز

  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۳ دی ۱۴۰۰