تزریق همزمان واکسن کرونا و انفولانزا

سلامت باشید

گفتگو با دکتر ایلامی فوق تخصص عفونی در برنامه سلامت باشید پیرامون سویه جدید کروناکرونا با نام امیکرون

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۴ دی ۱۴۰۰