بزرگداشت سردار دلها و تشییع شهید در خفر

کارشناسی

گفتگو با سرهنگ پیش بین فرمانده سپاه ناحیه خفر در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۴ دی ۱۴۰۰