مداحی فاطمیه

مذهبی

مداحی فاطمیه و مراسم وداع با شهدای گمنام در صحن متبرک حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام

شیراز سومین حرم اهل بیت
۱۵ دی ۱۴۰۰