ابعاد شخصیت شهید قاسم سلیمانی

برنامه های تلویزیونی

سخنرانی سید محمد حسینی در رابطه با ابعاد شخصیتی هید سپهبد قاسم سلیمانی به مناسبت دومین سالگرد شهادت آن شهید والا مقام

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ دی ۱۴۰۰