از روایت اصلی تا روایت برخی در فضای مجازی

رادیو پیگیر

ماجرای توئیت استاندار فارس چه بود ؟
 از روایت اصلی تا روایت برخی در فضای مجازی 

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۸ دی ۱۴۰۰