قهرمان کیک بوکسینگ

دلگشا

گفتگو با جناب آقای حامد سلیمانی قهرمان کیک بوکسینگ و عضو تیم ملی ایران در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۲ دی ۱۴۰۰