پیگیری های نمایندگان فارس

در استان

فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی 

یادواره شهید سلیمانی 

رویداد های استان فارس
۲۲ دی ۱۴۰۰