پایان انتظار

موسیقی تصویر

ترانه پایان انتظار با صدای مهدی رستمی در برنامه شب فیروزه ای

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۲۰ تیر ۱۳۹۶