چالش های پیرامون مبحث معتادان متجاهر

بازتاب

گفت و گو با آقای کرمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس و افسانه خواست خدایی عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر شیراز در برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲۳ دی ۱۴۰۰