روزگار

خوشا شیراز

ترانه محلی و زیبای لری با نام روزگار با صدای کوروش اسد پور در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ دی ۱۴۰۰