روزگار

خوشا شیراز

ترانه محلی و زیبای لری با نام روزگار با صدای کوروش اسد پور در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ دی ۱۴۰۰