پویش کودکان سایبری

صبحگاهی

پویش کودکان سایبری به همت پلیس فتا استان فارس
گفتگو با سروان سبزلون کارشناس پلیس فتا

 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۵ دی ۱۴۰۰