طبیعت برفی فارس

فضای مجازی

*وبگردی* 

 طبیعت زمستانی بنارویه ، جاده برفی و زیبای بوانات و برف روبی جاده سپیدان 

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۷ دی ۱۴۰۰