تعهدات دولت در قبال سیل زدگان جنوب استان

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر
تعهدات دولت در قبال سیل زدگان جنوب استان
حسین زاده ، نماینده لارستان

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۹ دی ۱۴۰۰