عفاف و حجاب

گفتگو

گفت و گو با سرکار خانم دکتر قاسمی و سرکار خانم دکتر کوشکی در رابطه با عفاف و حجاب در جامعه اسلامی

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۲ تیر ۱۳۹۶