ستاره حسینی

خوشا شیراز

ستاره حسینی یکی از بازیگران جوان و توانمند کشورمان است که در این قسمت از خوشا شیراز مهمان خانه های شماست

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ بهمن ۱۴۰۰