خداوندا

خوشا شیراز

اجرای ترانه خداوندا با صدای استاد چمیانی خواننده شیرازی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ بهمن ۱۴۰۰