دهه شصت

خوشا شیراز

بخش دهه شصت خوشا شیراز و یاد و خاطره دوران گذشته برای بچه های دهه شصت

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ بهمن ۱۴۰۰