گفتگو با مهدی فقیه

شب پارسی

مهدی فقیه بازیگر ایرانی متولد ۱۳۲۴، شیراز است .در کار نامه ای بازی در فیلم هایی نظیر مریم مقدس ،لیلی با من است ،ملک سلیمان و ... دیده می شود

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۲ تیر ۱۳۹۶