زهرا سلام الله مادر نمونه

دلگشا

گفتگو با خانم دکتر تقی پور مادر نمونه در رابطه با سیره حضرت زهرا سلام الله به مناسبت روز زن و مادر در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳ بهمن ۱۴۰۰