سیب بهشتی

دلگشا

اجرای سرود سیب بهشتی به مناسبت روز مادر در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳ بهمن ۱۴۰۰