اُغور بخیر

دلگشا

بررسی اصطلاحات زیبای لهجه شیرازی در بخش قند و نمک با اجرای استاد درودی شیرزا شناس

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳ بهمن ۱۴۰۰