بیماری های شایع چشم

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر نجابت متخصص و جراح چشم در رابطه با بیماری های شایع چشم و راه های درمان در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۴ بهمن ۱۴۰۰