ترانه محلی لری دی (مادر)

دلگشا

اجرا ترانه محلی دی در برنامه دلگشا به مناسبت روز زن

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۴ بهمن ۱۴۰۰