تظاهرات مردم فسا و کازرون علیه رژیم شاهنشاهی

فضای مجازی

????برگی از تقویم
تظاهرات مردم فسا و کازرون علیه رژیم شاهنشاهی
 رسانه مجازی شبکه فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۷ بهمن ۱۴۰۰