خانواده آمریکایی ساکن محمد آباد استهبان

خوشا شیراز


خانواده ای  امریکایی به عشق فراگیری و حفظ  قرآن ،  نیویورک همه رنگ برخوردار از همه چیز و شاید بجز  عشق را به مقصد روستای  محروم از امکانات رفاهی و شاید پر از عشق  محمد آباد از توابع  استهبان از شهرستان های جنوبی استان  فارس ترک کرده اند و فردا شنبه ۲۴ تیر ۹۶ ساعت ۲ بامداد مادر دودختر و یک پسر پس از یکسال دوری از  پدر خانواده ایران را به قصد  آمریکا ترک می کنند و البته با توشه ای بسیار ارزشمند و ماندگار که بجز با صبر و  ایثار و عشق بدست نمی آمد مادر با سه فرزند حافظ قرآن در حالی که دل در گرو روستاو روستائیان  محمد آباد یا قرآن  آباد دارند برای #ماموریتی که بی شک خدا برایشان مقرر کرد است پرواز می کنند .
نکات و محور هایی از مصاحبه جذاب این  زن و سه فرزندش را در حالی که لذت این موضوع به همراه ترانه زیبای  فقط عشق حجت اشرف فضای ذهنیم را درگیر خود کرده است تقدیم می کنم .
مادر این خانواده اصالتا افغانی و پدرشان  پاکستانی است . هر سه فرزند متولد و بزرگ شده  نیویورک هستند .

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۴ تیر ۱۳۹۶