بازتوانی بیماران سکته مغزی

سلامت باشید

بازتوانی بیماران دچار سکته مغزی با حضور خانم دکتر عباسی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۵ آذر ۱۴۰۰