جراح نخبه شیرازی

خوشا شیراز

گفتگو با دکتر حامد نیکپور فلوشیپ جراحی کبد و پانکراس در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ اسفند ۱۴۰۰