آخرین وضعیت کرونا در فارس

کارشناسی

ارتباط تلفنی با دکتر رضائیان زاده سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه کاشانه مهر

 

کارشناسی
۳ اسفند ۱۴۰۰