ورزش و تندرستی

صبحگاهی

برنامه صبح پارسی روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 08:05 به صورت مستقیم از شبکه فارس و روزهای فرد همان ساعت بازپخش

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۷ اسفند ۱۴۰۰