به سوی تو

شب پارسی

اجرا تصنیف "به سوی تو " به صورت زنده  با صدای محمد زند وکیلی در شب فیروزه ای

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۸ تیر ۱۳۹۶