شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

مذهبی

گفتگو با ایت الله دژکام به مناسبت شهادت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام 

شیراز سومین حرم اهل بیت
۸ اسفند ۱۴۰۰