نصب تندیس حیوانات بومی

فضای مجازی

نصب تندیس حیوانات بومی کازرون در پارک های این شهرستان به همت شهرداری کازرون

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۷ اسفند ۱۴۰۰