شب نیمه شعبانه

موسیقی تصویر

اجرای گروه سرود در برنامه خوشا شیراز به مناسبت عید نیمه شعبان

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۲۸ اسفند ۱۴۰۰